หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อังกฤษเผยโครงการปฏิรูปแผนการก่อสร้างในอนาคต

ข่าวและเหตุการณ์
115 views

ทีมวิจัยในอังกฤษ เปิดเผยโครงการเกี่ยวกับการนำความรู้ในเรื่องการก่อสร้างและจุลชีววิทยา มาประยุกต์รวมกันเพื่อปฏิรูปแนวทางการก่อสร้างในอนาคต

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด