หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เคนยาสร้างทางรถไฟยกระดับในเขตอุทยานแห่งชาติ

ข่าวและเหตุการณ์
87 views

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเคนยากำลังเรียกร้องเพื่อให้มีการยุติโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับความยาว 6 กิโลเมตร ที่ตัดผ่านเขตอุทยานแห่งชาติไนโรบี แม้จะมีการปรับรูปแบบเพื่อไม่ให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ แต่นักสิ่งแวดล้อมมองว่า ภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ควรมีสิ่งก่อสร้างใดๆ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด