หมวด

"ยูเอ็น"สดุดีพระเกียรติ "ในหลวง ร.9" กษัตริย์ยิ่งใหญ่ของโลก

ข่าวและเหตุการณ์
91 views

เมื่อย้อนกลับไปในศุกร์วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา วันนั้นถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ ที่สร้างความตื้นตันใจให้กับชาวไทย เพราะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้จัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด