หมวด

กาตาร์สร้างดินที่เหมาะสำหรับใช้ปลูกเห็ด

ข่าวและเหตุการณ์
83 views

เกษตรกรชาวกาต้าร์ ไม่ยอมให้ปัญหาเรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นทะเลทรายเป็นอุปสรรคต่อการทำเกษตรกรรม

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด