หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

แคลเซียมเสริมที่สร้างเลียนแบบกลไกกุ้งเครฟิช

ข่าวและเหตุการณ์
154 views

บริษัทในอิสราเอล ผลิตอาหารเสริมชนิดแคลเซียม ที่สร้างขึ้นเลียนแบบกลไกของกุ้งเครย์ฟิช ที่สามารถสร้างเปลือกแข็งขึ้นมาใหม่ได้ หลังลอกคราบเพียงแค่ 3 วัน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด