หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สองสามีภรรยา สร้างบ้านดิน อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวและเหตุการณ์
132 views

เป็นอีกบุคคลที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต สำหรับ สองสามีภรรยา อาชีพครูเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกันสร้างบ้านดิน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด