หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ลูกอีสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนชีวิตรุ่งเรือง

ข่าวและเหตุการณ์
124 views

ลุงอำนวย ชาวอีสานที่ย้านถิ่นฐานมาปักหลักในจังหวัดนราธิวาส น้อมนำโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้ปัจจุบัน สามารถขยายพืชสวนจาก 2 ไร่ เป็น 14 ไร่แล้ว

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด