หมวด

"นพดล แสงนิล" นักกีฬาทุนพระราชทานในหลวง ร.9

ข่าวและเหตุการณ์
97 views

"ทันข่าวกีฬา" วันนี้ เราจะย้อนไปดู "นักกีฬาของพระราชา" ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ร่วมกัน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงนำเอาพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาปฏิบัติใช้ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด