หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กรมชลฯ ย้ำปี 60 น้ำเพียงพอ ยกเว้นภาคอีสาน ตอนล่าง

ข่าวและเหตุการณ์
117 views

กรมชลประทาน ยืนยันว่าฤดูแล้งปีนี้ ( 2560 ) จะมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค อีกทั้งประเทศไทย จะไม่เผชิญปัญหาภัยแล้งรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด