หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

ข่าวและเหตุการณ์
86 views

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ยังคงท่วมขังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส ทางจังหวัดเตรียมประกาศ 9 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พร้อมเร่งสำรวจให้การช่วยเหลือ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด