หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สรุปยอด 6 วันมีผู้เสียชีวิต 426 คน

ข่าวและเหตุการณ์
21K views

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 แถลง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่ 3 มกราคม 2560 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 422 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 คน ผู้บาดเจ็บ 419 คน รวม 6 วันเกิดอุบัติเหตุรวม 3,579 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 426 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,761 คน โดยจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือ จังหวัดอุดรธานี 146 ครั้ง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด