หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อินโดฯยุติความร่วมมือทางการทหารกับออสเตรเลีย

ข่าวและเหตุการณ์
212 views

อินโดนีเซียยุติความร่วมมือทางการทหารทุกด้านกับออสเตรเลียชั่วคราว สืบเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการสอนที่ศูนย์ฝึกซ้อมแห่งหนึ่ง ซึ่งทางอินโดนีเซียเห็นว่าเป็นการดูหมิ่นหลักการ “ปัญจสีลา”

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด