หมวด

เทศกาลประกวดอูฐในจีนตอนบน

ข่าวและเหตุการณ์
115 views

ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงอูฐทางตอนบนของจีน ได้จัดเทศกาลที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอูฐ เช่น การแข่งขันวิ่งผลัดอูฐ และการประกวดอูฐสวยงาม เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีใหม่

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด