หมวด

กรมป่าไม้เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 22 ล้านไร่

ข่าวและเหตุการณ์
3.8K views

กรมป่าไม้เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจอีก 22 ล้านไร่ ในเวลา 20 ปี ผ่านการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม และส่งเสริมให้มีการปลูกสวนป่าภายนอกพื้นที่ป่าหรือบนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด