หมวด

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ยังไม่คลี่คลาย

ข่าวและเหตุการณ์
243 views

น้ำท่วมหลายจังหวัดทางภาคใต้ ยังไม่คลี่คลายมากนัก ชาวบ้านหลายพื้นที่ยังใช้เรือสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน หลังน้ำท่วมหลายจุด //ขณะที่รัฐบาลต้องตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้า เพื่อบูรณาการทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด