หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วม จ.สงขลาขยายวงกว้าง 5 อำเภอ

ข่าวและเหตุการณ์
116 views

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาขยายวงกว้างมากขึ้น เป็น 5อำเภอแล้ว ได้แก่ อำเภอระโนด //กระแสสินธุ์// สทิงพระ// สิงหนคร และอำเภอควนเนียง ระดับน้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร 50 เซนติเมตร

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด