หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โฟนอิน วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

ข่าวและเหตุการณ์
150 views

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ขณะนี้ จะมีสาเหตุหลักมาจากอะไร และเราจะมีแนวทางแก้ไขในอนาคตอย่างไร เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ รอยล จิตรดอน กันค่ะ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด