หมวด

ทูต UN เตรียมเยือนพื้นที่ขัดแย้งในเมียนมา

ข่าวและเหตุการณ์
123 views

ทูตพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเดินทางถึงเมียนมาแล้ว โดยมีกำหนดเยือนพื้นที่ขัดแย้งหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงรัฐยะไข่

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด