หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

แฉโกงสอบนายสิบ

ข่าวและเหตุการณ์
343 views

การทุจริตสอบนักเรียนนายสิบตำรวจมีมาช้านาน ในอดีตรูปแบบจะมีความซับซ้อน มีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ปัจจุบันการโกงสอบได้ย้อนกลับไปใช้วิธีโบราณ คือการลอกกระดาษคำตอบ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด