หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

UN แต่งตั้งทูตแพนด้า 17 คนจาก 14 ชาติ

ข่าวและเหตุการณ์
120 views

สหประชาชาติได้ทำพิธีแต่งตั้งบุคคล 17 คน ที่มาจาก 14 ประเทศทั่วโลก ให้เป็น "ทูตแพนด้า" ในโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด