หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

ข่าวและเหตุการณ์
128 views

ชาวตำบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมงาน “ศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารเคมี หลังนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้จนสำเร็จ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด