หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทานเร่งระบายน้ำหลังฝนหยุดตก

ข่าวและเหตุการณ์
240 views

หลังฝนเริ่มหยุดตกในหลายจังหวัดทางภาคใต้ กรมชลประทานจึงเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อระบายน้ำให้เร็วที่สุด

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด