หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระราชินี พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย


ข่าวและเหตุการณ์
95 views

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส รวม 2,000 ถุง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด