หมวด

คนทำหนัง จ่อยื่นข้อเรียกร้อง เร่งพาหนังไทยพ้นวิกฤติ

ข่าวและเหตุการณ์
100 views

เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ เตรียมยื่นข้อเรียกร้อง เร่งพาหนังไทยออกพ้นวิกฤตการณ์ ต่อสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด