หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ซ่อมรางรถไฟ อ.บางสะพาน

ข่าวและเหตุการณ์
158 views

เจ้าหน้าที่การรถไฟ งานผลิตและซ่อมสร้างสะพานที่ 3 ชุมพร และเจ้าหน้าที่แขวงการทางรถไฟบ้านกรูด ได้เร่งซ่อมรางรถไฟด้วยการนำหมอนไม้ และถุงปุ๋ยที่บรรจุหิน มารองใต้หมอนรถไฟ เพื่อปรับระดับให้รถบรรทุกนำหินจำนวน 30 ตู้ ตู้ละ 28 คิว เข้ามาใส่ไว้ใต้รางเป็นการชั่วคราว

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด