หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ข่าวและเหตุการณ์
134 views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และองค์ความรู้ของราษฎรบนพื้นที่สูง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด