หมวด

สถานการณ์น้ำท่วม จ.สุราษฎร์ฯ-ตรัง

ข่าวและเหตุการณ์
91 views

โรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ส่งผลให้ต้องปิดการเรียนการสอนต่อเนื่อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด