หมวด

สหรัฐฯ เริ่มขอดูบัญชีสังคมออนไลน์ผู้ที่จะเข้าประเทศ

ข่าวและเหตุการณ์
150 views

สหรัฐฯ เริ่มต้นแนวทางการขอดูบัญชีสังคมออนไลน์ต่างๆ ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันการก่อเหตุก่อการร้าย

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด