หมวด

น้ำท่วมขังจังหวัดตรังเริ่มเน่าเสียจากบ่อกำจัดขยะ

ข่าวและเหตุการณ์
120 views

สถานการณ์น้ำในบางพื้นที่ของอำเภอเมืองและอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขณะนี้ ระดับน้ำยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่าสภาพน้ำภายในชุมชน กลายเป็นน้ำเน่าเสีย

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด