หมวด

ปธน.ฟิลิปปินส์จะใช้กฎอัยการศึกสู้ปัญหายาเสพติด

ข่าวและเหตุการณ์
85 views

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะบังคับใช้กฎอัยการศึก ถ้าปัญหายาเสพติดในประเทศเลวร้ายลงกว่าเดิม

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด