หมวด

ชาวทมิฬในศรีลังกาฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยว

ข่าวและเหตุการณ์
179 views

กลุ่มชาติพันธุ์ทมิฬที่นับถือศาสนาฮินดูในประเทศศรีลังกา ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลที่มีชื่อว่า "ไทปงกัล" หรือเทศกาลเก็บเกี่ยว ที่จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปี

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด