หมวด

ตัวแทน DMC ร้องศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน

ข่าวและเหตุการณ์
108 views

ตัวแทนมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ช่องดีเอ็มซี ของวัดพระธรรมกาย เดินทางไปศาลปกครองสูงสุด เพื่อยื่นหนังสือฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หลังถูกพักใช้ใบอนุญาตและให้หยุดการดำเนินงานของสถานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด