หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ประชาชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ร่วมสักการะพระบรมศพ

ข่าวและเหตุการณ์
240 views

วันจันทร์ที่ 16 ม.ค.2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด นำประชาชนจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่จำนวน 87 คน เข้าร่วมโครงการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ของโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนจากท้องถิ่นทุรกันดารในโครงการพระราชดำริได้ร่วมถวายสักการะพระบรมศพสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะเดินทางมาถึงช่วงเช้ามืด พี่เลี้ยงจากองค์กรภาคีเครือข่าย นำประชาชนเข้านั่งรอในเต็นท์จุดพักคอยทยอยเข้าตามคิวจนกระทั่งเข้าถวายสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังเสร็จเรียบร้อย จากนั้นคณะประชาชนได้ร่วมชมนิทรรศการ "๙ ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน" ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยรับประทานอาหาร เสร็จจึงเดินทางกลับที่พัก ช่วงเย็น คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรรมการมูลนิธิเบญจรงคกุล และคุณปรเมศร์ ไกรฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสังคมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับคณะ ก่อนจะเดินทางกลับในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 17 ม.ค.2560 สำหรับโครงการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด