หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เครื่องบินตกในคีร์กิซสถานอาจเกิดจากนักบิน

ข่าวและเหตุการณ์
127 views

รองนายกรัฐมนตรีคีร์กิซสถาน เปิดเผยว่า สาเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าตุรกีตกในย่านที่พักอาศัยของคีร์กิซสถาน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 37 คน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อาจมาจากความผิดพลาดของนักบิน

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด