หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ผู้นำแกมเบียประกาศภาวะฉุกเฉิน

ข่าวและเหตุการณ์
107 views

ประธานาธิบดียาห์ยา จัมเมห์ ผู้นำแกมเบีย ประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวานนี้ ซึ่งมีกำหนดอย่างน้อย 7 วัน โดยให้เหตุผลว่า มีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งผู้นำเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและแทรกแซงกิจการภายในของแกมเบีย

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด