หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

การค้นหาMH370อาจเริ่มขึ้นหากพบหลักฐานใหม่

ข่าวและเหตุการณ์
3.7K views

ทางการออสเตรเลียระบุว่า ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH370 จะเริ่มขึ้นได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อมีการค้นพบหลักฐานหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือใหม่

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด