หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

OIC ขอให้ UN แทรกแซงปัญหาโรฮีญจา

ข่าวและเหตุการณ์
94 views

ทูตพิเศษขององค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC ประจำเมียนมาเรียกร้องให้สหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงปัญหาในรัฐยะไข่ของเมียนมา เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด