หมวด

กระแสวิจารณ์พิธีกรอกเหล้าปลาคาร์พในญี่ปุ่น

ข่าวและเหตุการณ์
114 views

การประกอบพิธีทางศาสนาของญี่ปุ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการทารุณกรรมสัตว์ หลังจากที่ปรากฏภาพวิดีโอในพิธีดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการนำเหล้าสาเกกรอกใส่ปากปลาคาร์พ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด