หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

พบสารกันบูดในขนมเปี๊ยะ 12 ยี่ห้อ แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ข่าวและเหตุการณ์
144 views

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มตรวจสารกันบูดในขนมเปี๊ยะจำนวน 13 ยี่ห้อ พบว่ามีเพียง 1 ยี่ห้อที่ไม่ใส่ ขณะที่บางยี่ห้อ พบสารกันบูดทั้งที่ฉลากระบุว่า ไม่มีส่วนผสม

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด