หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ร้านเครื่องประดับโบราณในบอสเนีย

ข่าวและเหตุการณ์
144 views

ขณะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น แต่ช่างฝีมือรายหนึ่งในกรุงซาราเยโว ยังคงรักษากระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีแบบดั้งเดิม ที่ยังคงผลิตด้วยมือ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด