หมวด

เมื่อผู้หญิงญี่ปุ่นหันมาจับปืนล่าสัตว์

ข่าวและเหตุการณ์
194 views

ผุ้หญิงในญี่ปุ่นเริ่มหันมาจับปืนเพื่อออกล่าสัตว์ที่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ขณะที่จำนวนนักล่าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ที่มีอายุมากขึ้น เริ่มมีจำนวนลดลง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด