หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เอ็มโอยู “ปรองดอง”

ข่าวและเหตุการณ์
115 views

ภายหลังจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด