หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมน้ำท่วมภาคใต้ยังไม่คลี่คลาย แม้ระดับน้ำลด

ข่าวและเหตุการณ์
269 views

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ หลายแห่ง เริ่มคลี่คลาย แต่ที่จังหวัดนราธิวาส ยังคงถูกน้ำท่วมสูง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด