หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่อง เสี่ยงวิกฤตแล้ง

ข่าวและเหตุการณ์
17K views

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในหลายจุดของจังหวัดอ่างทองปริมาณน้ำลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งเร็วกว่าทุกปี

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด