หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน

ข่าวและเหตุการณ์
112 views

ไทยและประเทศลาว ร่วมกันทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน อีกทั้งยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด