หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณแล้ง

ข่าวและเหตุการณ์
91 views

จากปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อน ในเขตภาคกลางน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาในหลายจุดของจังหวัดอ่างทองปริมาณน้ำลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งเร็วกว่าทุกปี

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด