หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ฮ่องกงทำลายระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ข่าวและเหตุการณ์
107 views

ฮ่องกง นำระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ำหนัก 227 กิโลกรัม ซึ่งขุดพบบริเวณสถานที่ก่อสร้างใกล้กับหอพักเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย “ฮ่องกง” มาทำลายด้วยการระเบิดทิ้ง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด