หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ภาคอีสานเตรียมรับมือภัยแล้ง

ข่าวและเหตุการณ์
91 views

หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมรับมือภัยแล้ง โดยที่จังหวัดนครพนม เร่งขุดบ่อน้ำกว่า 2,300 บ่อ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด