หมวด

สตง.พบ 30 รายชื่อการบินไทย เอี่ยวโรลส์-รอยซ์

ข่าวและเหตุการณ์
124 views

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจพบรายชื่อบุคคลกว่า 30 ชื่อ ในเส้นทางการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องยนต์ โรลส์-รอยซ์ ของการบินไทย

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด