หมวด

เอกชนเดินหน้าโรงงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ

ข่าวและเหตุการณ์
103 views

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ เดินหน้าโรงงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงสนองตอบนโยบายของภาครัฐ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด